در حال نمایش 6 نتیجه

6AG1422-1BL00-2AA0

ماژول دیجیتال زیمنس: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه برای اتصال سنسورها و

6ES7422-1BH11-0AA0

زیمنس S7-400 6ES7422-1BH11-0AA0: ماژول دیجیتال زیمنس: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه برای

6ES7422-1BL00-0AA0

ماژول زیمنس: 6ES7422-1BL00-0AA0 و بررسی آن در سایت رامان. ماژول های ورودی/خروجی از مهمترین ماژول های PLC محسوب می شوند.

6ES7422-1FH00-0AA0

زیمنس 6ES7422-1FH00-0AA0: ماژول دیجیتال زیمنس: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه برای اتصال

6ES7422-1HH00-0AA0

ماژول دیجیتال زیمنس: 6ES7422-1HH00-0AA0: ماژول دیجیتال زیمنس ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه

6ES7422-7BL00-0AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ماژول 6ES7422-7BL00-0AB0: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400. برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه. برای اتصال