اندازه گیری دبی:

فلومتر ابزاریست برای اندازه گیری مقدار گاز، سیال داخل لوله و سرعت جریان. اندازه گیرهای جریان تنوع بالایی داشته و در هر زمان محدودیت ها و نیازمندی های مهندسی مربوط به خود را نیاز دارد و با عبارات مختلفی چون سیال سنج، معیار یا پیمانه جریان، جریان سنج، شاخص جریان و … به کار می رود.

اندازه گیر دبی به دو دسته تقسیم می شود:

 • فلومترهای مسیر جریان
 • فلومترهای منشعب از لوله 

دبی سنج های اختلاف فشار، معمولترین نوع ابزار اندازه گیری جریان در صنایع می باشند. مبنای محاسبه آنها بر حسب تولید سیگنال و سنجش سرعت سیال است.

در صنعت به دو روش کلی جریان را اندازه گرفت که عبارتند از:

1- روش مستقیم (با استفاده از انرژی سیال): اندازه گیری به صورت اختلاف فشار شامل المان های(اوریفیس،ونتوری،پیتوت تیوب،نازل و زانویی) و فشار دینامیک سیال شامل (فلومتر های توربینی، جرمی، سطح متغیر و ورتکس)

2- روش غیرمستقیم(بدون استفاده از انرژی سیال): سنسور بدون تماس با سیال عمل می کند شامل روش های(آلتراسونیک،مغناطیسی،ترمال مس فلومتر و کالری متریک) است.

معیارهای انتخاب فلومترها :

 • دقت و قابلیت اعتماد
 • قیمت خرید
 • هزینه مالکیت و نصب
 • آسان بودن استفاده
 • اندازه گیری دبی مایع، بخار و گاز
 • محدودیت پذیری
 • قابلیت نگهداری
 • افت فشار
 • تکرار پذیری
 • اندازه های مختلف
 • حساسیت به لرزش

انواع فلومتر:

 1. فلومتر جابجایی مثبت (Positive Displacement Meters)
 2. دبی سنج جرمی (Mass Meters)
 3. اندازه گیر سرعتی (Velocity Meters)
 4. جریان سنج فشاری (Head Meters)

 

 

 

در حال نمایش یک نتیجه