نمایش دادن همه 4 نتیجه

6AG1332-1SH71-4AA0

منبع تغذيه زیمنس (Power Supply): منبع تغذیه زیمنس ولتاژ هایی که یک PLC نیاز دارد را تامین می کند. ولتاژ

6AG1332-1SH71-7AA0

منبع تغذيه زیمنس (Power Supply): منبع تغذیه زیمنس ولتاژ هایی که یک PLC نیاز دارد را تامین می کند. ولتاژ

6EP1332-1SH71

منبع تغذیه زیمنس: ورودی تک فاز تغذیه ورودی 120V AC/230V AC سیگنال خروجی 24V DC ایزوله شده جریان خروجی 2.5

6EP1436-3BA00

9,500,000 تومان
منبع تغذیه زیمنس: یکی از قطعات بسیار مهم در اتوماسیون صنعتی منبع تغذیه است. شرکت قدرتمند زیمنس تولیدکننده این قطعه