در حال نمایش 8 نتیجه

PMC21

ترانسمیتر فشار اندرس هاوزر : یک ترانسمیتر فشار کوچک که از یک سنسور سرامیکی خازنی فاقد روغن برای اندازه گیری

PMC71

PMC71: اندازه گیر فشار PMC71 یک ترانسمیتر فشار دیجیتالی از خانواده اندرس هاوزر با سلول اندازه گیری سرامیکی خازنی فاقد

PMC71-1AA1CBGAEAA

اندازه گیری فشار: PMC71-1AA1CBGAEAA فرستنده فشار دیجیتال با سنسور سرامیکی بدون روغن برای اندازه گیری در گازها یا مایعات.  PMC71-1AA1CBGAEAA:

PMC71-ACA1H1TKBAA

اندازه گیر فشار PMC71-ACA1H1TKBAA:   شرایط محیطی Non-hazardous area خروجی 4-20mA HART صفحه نمایش SD02 4-line عملکرد push buttons +

PMD75

ترانسمیتر PMD75: ترانسمیتر PMD75 جهت اندازه گیری فشار مایعات و گاز و جامدات در رنج های مختلف و امکان نصب

PMD75-1BA7F122AUA

PMD75-1BA7F122AUA فلومتر اندرس هاوزر فلومتر اندرس هاوزر جزو فلومترهایی است که مهندسان صنایع و پالایشگاه ها به صورت مداوم و

PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1

اندازه گیر فشار PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1: فرستنده فشار دیجیتال با سنسور فلزی جوش داده شده برای اندازه گیری در گازها، بخار یا

اندازه گیر فشار PMP71

اندازه گیر فشار PMP71: این دستگاه محصول شرکت اندرس هاوزر با سنسور فلز جوش داده شده برای اندازه گیری در