معرفی شرکت تامین صنعت رامان

فعالیت دفتر مهندسی رامان در زمینه صنعت برق بوده و در طی سال ها با کسب تجربه و دانش فنی به صورت تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق فعالیت خود را ادامه داده است.هم اکنون این مجموعه فروشگاهی با ارتقای سطح خود تبدیل به شرکت تامین صنعت رامان گردیده است تا خدمات بیشتر و موفق تری را به مشتریان ارائه نماید.