در حال نمایش 5 نتیجه

SITRANS P DS III

ترانسمیتر فشار زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS P DS III شامل فرستنده های فشار دیجیتال برای اندازه گیری فشار گیج ، فشار

SITRANS P310

ترانسمیتر فشار زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS P310 یک فرستنده فشار دیجیتال با توابع تشخیصی HART یکپارچه و راحتی کار بالا است.

SITRANS P320/420

ترانسمیتر فشار SITRANS P320/420: ترانسمیتر فشار SITRANS P320/420 اولین فرستنده فشار در بازار است که دارای قابلیت کنترل ایمنی از

SITRANS P410

ترانسمیتر فشار زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS P410 یک فرستنده فشار دیجیتال با توابع تشخیصی یکپارچه است. این P DS III موجود

SITRANS-P500

ترانسمیتر زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS-P500 یک فرستنده فشار دیجیتال برای اندازه گیری فشار دیفرانسیل ، سطح و جریان با بالاترین