ترانسمیتر اختلاف فشار Rosemount™ 3051

ترانسمیتر Rosemount 3051 Differential Pressure Pressure (DP) یک راه حل اندازه گیری جریان پیشرو در صنعت است که از دقت بهینه برخوردار است.
این ترانسمیتر را می توان از قبل در عناصر مختلف مختلف مونتاژ ، آزمایش نشت و کالیبراسیون را برای راه اندازی مقرون به صرفه و نصب سریع ضمن کاهش نقاط نشت و افزایش کنترل و دقت فرآیند انجام داد. این ترانسمیتر DP همچنین با استفاده از روش های تشخیصی مشاوره برق طراحی شده است که با استفاده از آنها مشکلات یکپارچگی حلقه الکتریکی را کاهش می دهد تا از کار بیفتد.