پلاگ 63 آمپر GHG5147406R0001

> مخاطبین با روکش نیکل

> نیروی درج کم

> استاندارد ایمنی IP66 در حالت وصل شده نیز اعمال می شود

> قابلیت تعویض کامل AC-3

> تماس های لایه ای خود تمیز کننده ، مقاومت در برابر انتقال کم

> روشن/خاموش کردن همه قطبی

> وصل آسان