نمایش یک نتیجه

پلاگ 63 آمپر GHG5147406R0001

پلاگ 63 آمپر GHG5147406R0001: > کنتاکت ها با روکش نیکل > نیروی درج کم > استاندارد ایمنی IP66 در حالت