در حال نمایش یک نتیجه

SITRANS P DS III

ترانسمیتر فشار زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS P DS III شامل فرستنده های فشار دیجیتال برای اندازه گیری فشار گیج ، فشار