در حال نمایش یک نتیجه

SITRANS P410

ترانسمیتر فشار زیمنس: ترانسمیتر فشار SITRANS P410 یک فرستنده فشار دیجیتال با توابع تشخیصی یکپارچه است. این P DS III موجود