نمایش 1–9 از 23 نتیجه

6AG1321-7RD00-4AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ماژول دیجیتال 6AG1321-7RD00-4AB0. در این ماژول، سیگنال های ورودی/خروجی مطابق سیستم باینری کار می کنند (یعنی فقط مقدار

6AG1331-7RD00-2AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1331-7SF00-4AB0

ماژول زیمنس: به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و خروجی دیجیتال و

6AG1431-0HH00-4AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه برای اتصال سنسورها و

6ES7195-7KF00-0XA0

ماژول دیجیتال/آنالوگ F: پردازنده‌های SIMATIC S7 ایمن و ماژول‌های سیگنال بی‌خطر SIMATIC ET 200S، ET 200pro، ET 200eco و ET

6ES7321-7RD00-0AB0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس را به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و

6ES7322-5RD00-0AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ماژول زیمنس 6ES7322-5RD00-0AB0. در این ماژول، سیگنال های ورودی/خروجی مطابق سیستم باینری کار می کنند (یعنی فقط مقدار

6ES7322-5SD00-0AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ماژول زیمنس 6AG1321-7RD00-4AB0. در این ماژول، سیگنال های ورودی/خروجی مطابق سیستم باینری کار می کنند (یعنی فقط مقدار

6ES7326-1BK02-0AB0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس را به زبان ساده میتوان به این گونه تعریف نمود، به کلیه کارت های ورودی و