بررسی s7-400 Standard CPUs

توضیح اجمالی

10 Standard CPUs (CPU 412-1, CPU 412-2, CPU 412-2 PN, CPU 414-2, CPU 414-3 , CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-2, CPU 416-3, CPU 416-3 PN/DP, CPU 417-4)
3 CPUs also available for adverse atmospheric conditions
Graded performance spectrum for a wide range of different applications

کاربرد

CPU های استاندارد با محدوده عملکرد متفاوت برای SIMATIC S7-400 در دسترس هستند:
 

>> CPU 412-1, CPU 412-2 and CPU 412-2 PN:
For smaller plants in the mid-performance range.
>> CPU 414-2, CPU 414-3, CPU 414-3 PN/DP:
For medium-sized plants with additional requirements for program scope, processing speed, and communication.
>> CPU 416-2, CPU 416-3, CPU 416-3 PN/DP:
For plants with high requirements in the top-end performance range.
>> CPU 417-4 DP:
For plants with the most stringent requirements in the top-end performance range.
 

6ES7412-1XJ07-0AB0

  SIMATIC S7-400: 6ES7412-1XJ07-0AB0, CPU 412-1, Central processing unit with: Work memory 512 KB, (256 KB code, 256 KB data),

6ES7412-2EK07-0AB0

  6ES7412-2EK07-0AB0 یک CPU از خانواده PLC زیمنس سری S7-400 است. PLC زیمنس سری S7-400 قدرتمندترین PLC در خانواده کنترلرهای SIMATIC

6ES7412-2XK07-0AB0

  6ES7412-2XK07-0AB0 یک CPU از خانواده PLC زیمنس سری S7-1200 است. کمپانی زیمنس دارای دو نوع CPU با عملکرد مختلف برای

6ES7414-2XL07-0AB0

6ES7414-2XL07-0AB0 یک CPU از خانواده PLC زیمنس سری S7-400 است. PLC زیمنس سری S7-400 قدرتمندترین PLC در خانواده کنترلرهای SIMATIC است.

6ES7414-3EM07-0AB0

  CPU زیمنس: شرکت تامین صنعت رامان نماینده شرکت زیمنس و تامین کننده محصولات این کمپانی می باشد، جهت استعلام قیمت،

6ES7414-3XM07-0AB0

  SIMATIC S7-400: 6ES7414-3XM07-0AB0, CPU 414-3, Central processing unit with: Work memory 4 MB, (2 MB code, 2 MB data),

6ES7416-2XP07-0AB0

CPU زیمنس: شرکت تامین صنعت رامان نماینده شرکت زیمنس و تامین کننده محصولات این کمپانی می باشد، جهت استعلام قیمت، مشاوره

6ES7416-3ES07-0AB0

CPU زیمنس: شرکت تامین صنعت رامان نماینده شرکت زیمنس و تامین کننده محصولات این کمپانی می باشد، جهت استعلام قیمت، مشاوره

6ES7416-3XS07-0AB0

6ES7416-3XS07-0AB0 یک CPU از خانواده PLC زیمنس سری S7-1200 است. کمپانی زیمنس دارای دو نوع CPU با عملکرد مختلف برای پی