6AG1964-2AA04-7AB0

ماژول دیجیتال زیمنس: ورودی/خروجی دیجیتال برای SIMATIC S7-400 برای سازگاری انعطاف پذیر PLC با کار مربوطه برای اتصال سنسورها و

6ES7964-2AA04-0AB0

6ES7964-2AA04-0AB0 و بررسی آن در سایت رامان PLC چیست؟ PLC زیمنس مخفف شده (PLC= Programmable Logic Controller) به معنای کنترل