Function modules

توضیح اجمالی

»ماژول های تابع(Function modules):
CPU را از وظایف فشرده کاری مانند شمارش، موقعیت یابی و کنترل رها می کنند.
طیف ماژول:

ماژول های شمارنده
ماژول های تعیین موقعیت برای درایوهای تراورس سریع و سرعت خزش
ماژول های تعیین موقعیت برای موتورهای پله ای
ماژول های موقعیت یابی برای موتورهای سروو
ماژول های موقعیت یابی و مسیر پیوسته
ماژول های تشخیص موقعیت SSI
کنترل کننده های بادامک الکترونیکی
پردازنده بولی پرسرعت
ماژول های کنترلر

»ماژول های تابع(Function modules):

 

FM 350-1 counter module

Counting

FM 350-2 counter module

 

 

Positioning

FM 351 positioning module

 of rapid traverse and creep speed drives

FM 357-2 path and position control module

Position and path control

SM 338 POS input modules

SSI position detection

FM 352 electronic cam controller

Electronic cam control

FM 352-5 high-speed Boolean processor

High speed logic operation

FM 355 controller module

Controlling

FM 355-2 temperature controller module

 

SIWAREX

Weighing and proportioning electronics

 
 

6ES7174-0AA10-0AA0

نوع Modules Function Modules کد محصول 6ES7174-0AA10-0AA0 کشور مبدا آلمان ابعاد بسته بندی 15,10 x 16,60 x 12,60 ورودی/خروجی 4

6ES7338-4BC01-0AB0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7350-1AH03-0AE0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7350-2AH01-0AE0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7351-1AH02-0AE0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7352-1AH02-0AE0

  ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح

6ES7352-5AH01-0AE0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک مدولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی مدولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7352-5AH11-0AE0

ماژول تابع: ماژول تابع یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است. SAP در سطح ریشه

6ES7355-0VH10-0AE0

ماژول زیمنس: ماژول زیمنس یک بلوک ماژولار(Modular) از دستورالعمل ها در مفهوم برنامه نویسی ماژولار است، SAP در سطح ریشه