در حال نمایش 3 نتیجه

6AV2124-0GC01-0AX0

HMI زیمنس: (Human machine Interface)HMI مخفف جمله رابط بین انسان و ماشین است . از HMI در صنعت برای کنترل و

6AV2181-8XP00-0AX0

HMI زیمنس: (Human machine Interface)HMI مخفف جمله رابط بین انسان و ماشین است . از HMI در صنعت برای کنترل و

6AV3617-1JC20-0AX1

HMI زیمنس: (Human machine Interface)HMI مخفف جمله رابط بین انسان و ماشین است . از HMI در صنعت برای کنترل و