در حال نمایش یک نتیجه

6AV2124-0GC01-0AX0

HMI زیمنس: (Human machine Interface)HMI مخفف جمله رابط بین انسان و ماشین است . از HMI در صنعت برای کنترل و