PMC71-ACA1H1TKBAA

اندازه گیر فشار PMC71-ACA1H1TKBAA:   شرایط محیطی Non-hazardous area خروجی 4-20mA HART صفحه نمایش SD02 4-line عملکرد push buttons +

PMD75

ترانسمیتر PMD75: ترانسمیتر PMD75 جهت اندازه گیری فشار مایعات و گاز و جامدات در رنج های مختلف و امکان نصب

PMD75-1BA7F122AUA

PMD75-1BA7F122AUA فلومتر اندرس هاوزر فلومتر اندرس هاوزر جزو فلومترهایی است که مهندسان صنایع و پالایشگاه ها به صورت مداوم و

PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1

اندازه گیر فشار PMP71-1CA1PH1GAFBE+Z1: فرستنده فشار دیجیتال با سنسور فلزی جوش داده شده برای اندازه گیری در گازها، بخار یا

اندازه گیر فشار PMP71

اندازه گیر فشار PMP71: این دستگاه محصول شرکت اندرس هاوزر با سنسور فلز جوش داده شده برای اندازه گیری در