کلید حرارتی زیمنس

تعریف کلی کلید حرارتی

کلید‌ حرارتی زیمنس ترکیبی از فیوز مینیاتوری و بیمتال است که موتور را در برابر اضافه بار و  اتصال کوتاه به صورت همزمان حفاظت می کند که در صورت بروز اضافه بار یا اتصال کوتاه، جریان موتور را از منبع قطع می‌کند. این کلید به صورت سری در مدار بسته می شود و در سطح فشار ضعیف  بهترین گزینه برای حفاظت و  روشن و خاموش کردن الکتروموتور می باشد.

تفاوت های کلید حرارتی و بیمتال

کلید‌ حرارتی زیمنس تفاوت هایی نیز با بیمتال دارد از جمله این که بیمتال قطع کننده مدار فرمان است ولی کلید حرارتی به صورت مستقیم جریان سه فاز مدار را قطع می کند.هم چنین کلید حرارتی محافظت کننده جریان حراتی و جریان مغناطیسی است در صورتی که بیمتال از موتور فقط در برابر جریان حرارتی محافظت می‌کند.

شباهت های کلید حرارتی و بیمتال

کلید‌ حرارتی زیمنس و بیمتال دارای شباهت هایی نیز هستند و در هر دو، یک دیسک دو فلزه بر اثر ایجاد گرمای حاصل از اضافه در جهت فلزی که ضریب انبساط پایین‌تری دارد انحنا پیدا می کند و پس از سرد شدن به حالت اول بازمی‌گردد. اگر یک تماس الکتریکی در هر سوی بیمتال برقرار شود جریان عبوری از تیغه ها از حدمجاز بیشتر می شودکه باعث انبساط تیغه ها و در نتیجه قطع جریان می شود.

ساختار داخلی کلید حرارتی

کلید‌ حرارتی زیمنس حساس به دما ساخته شده و بر پایه  بیمتال است که از دو فلز ناهمجنس (دارای ضریب انبساط متفاوت) متصل به یک سطح، تشکیل شده‌ است.

قابلیت های کلید حرارتی

  • قابلیت تنظیم دقیق آمپر در یک بازه
  • قابلیت قطع و وصل جریان زیر بار
  • قطع مستقیم جریان موتور در صورت اضافه بار بدون نیاز به کنتاکتور برای فرمان دادن

در این بخش تمامی محصولات کلید حرارتی مربوط به برند زیمنس را مشاهده می کنید

با انتخاب هریک از محصولات مورد نظر خود میتوانید جزییات هر بخش را مشاهده نمایید

3RV2011-0EA10

3RV2011-0DA10

3RV2011-0CA10

3RV2011-0AA10

3RV2011-0BA10

3RV2011-0KA10

3RV2011-0JA10

3RV2011-0HA10

3RV2011-0FA10

3RV2011-0GA10

3RV2011-1EA10

3RV2011-1DA10

3RV2011-1CA10

3RV2011-1AA10

3RV2011-1BA10

3RV2011-1KA10

3RV2011-1JA10

3RV2011-1HA10

3RV2011-1FA10

3RV2011-1GA10

3RV2021-0JA10

3RV2021-0JA10

3RV2021-0HA10

3RV2011-4AA10

3RV2021-0GA10

3RV2021-1GA10

3RV2021-1FA10

3RV2021-1EA10

3RV2021-1CA10

3RV2021-1DA10

3RV2021-4BA10

3RV2021-4AA10

3RV2021-1KA10

3RV2021-1HA10

3RV2021-1JA10

3RV2021-4NA10

3RV2021-4EA10

3RV2021-4CA10

3RV2021-4DA10