اخبار و مقالات
برق صنعتی

دفتر مهندسی رامان تامین کننده محصولات برق صنعتی

معرفی صنعت برق:

صنعت برق ، تولید ، انتقال ، توزیع و فروش برق به عموم مردم و صنعت را پوشش می دهد. توزیع تجاری نیروی الکتریکی در سال 1882 هنگامی که برق برای روشنایی الکتریکی تولید می شد ، آغاز شد. در دهه های 1880 و 1890 ، افزایش نگرانی های اقتصادی و ایمنی منجر به تنظیم صنعت شد. آنچه قبلاً یک تازگی گران قیمت محدود به مناطق پرجمعیت بود ، برق مطمئن و مقرون به صرفه به یک جنبه ضروری برای عملکرد عادی همه عناصر اقتصادهای توسعه یافته تبدیل شده است.

صنعت برق معمولاً به چهار فرایند تقسیم می شود. تولید برق مانند نیروگاه ، انتقال برق ، توزیع برق و خرده فروشی برق است. در بسیاری از کشورها ، شرکت های تولید برق دارای زیرساخت های کل از ایستگاه های تولید تا زیرساخت های انتقال و توزیع هستند. به همین دلیل ، انرژی الکتریکی به عنوان یک انحصار طبیعی تلقی می شود.

Industrial Electricity

برق صنعتی

برای مطالعه، مقاله مورد نظر خود را انتخاب نمایید