ماژول 6ES7223-1PH32-0XB0

S7-1200

6ES7223-1PH32-0XB0