ماژول زیمنس 6ES7222-1AD30-0XB0

S7-1200

6ES7222-1AD30-0XB0