در حال نمایش 8 نتیجه

Samson 3372

اکچویتور سامسون اکچویتور سامسون یکی از تجهیزات ابزار دقیق است که وظیفه آن بهبود و کنترل یک ولو یا شیر

Samson 3730-0

عملکرد: خطیگردش: تا 200 میلی مترورودی: کلیدها و پتانسیومترهای DIPکنترل: PD

Samson 3730-1

عملکرد: خطیگردش: تا 200 میلی مترورودی: کلیدها و پتانسیومترهای DIPکنترل: PD

Samson 3730-2

عملکرد: خطیگردش: تا 200 میلی مترورودی: کلیدها و پتانسیومترهای DIPکنترل: PD

Samson 3730-3

عملکرد: خطیگردش: تا 200 میلی مترورودی: کلیدها و پتانسیومترهای DIPکنترل: PD

پوزیشنر Samson 3730-4

عملکرد: خطیگردش: تا 200 میلی مترورودی: کلیدها و پتانسیومترهای DIPکنترل: PD

پوزیشنر Samson 3730-6

پوزیشنر Samson 3730-6: پوزیشنر الکتروپنوماتیک نوع 6-3730  HART نسخه پیشرفته نوع 3-3730 با سنسورهای فشار اضافه شده است که می

پوزیشنر سامسون 5-3730

 پوزیشنر سامسون 5-3730: پوزیشنر سامسون 5-3730 یک پوزیشنر الکترو پنوماتیک FOUNDATION Fieldbus است که برای کار در کاربردهای عمومی صنعتی