ترانسمیتر فشار زیمنس

ترانسمیتر فشار زیمنس

ترانسمیتر فشار زیمنس

عملیات شما تحت فشار است.
فشار بر شما برای تولید سریع ، ایمن و کارآمد. نیازی به ذکر فشار واقعی در فرآیند شما نیست – که باید همیشه با حداکثر دقت اندازه گیری کنید. با توجه به نیازهای خاص برنامه های شما ، دستگاه های اندازه گیری فشار زیمنس اطمینان لازم را از ابزار شما فراهم می کنند – به کاهش برخی از فشارها کمک می کنند.

ترانسمیتر فشار SITRANS P

هر فرآیند در برنامه شما نیازهای خاصی را به همراه دارد. به همین دلیل است که فرستنده های فشار SITRANS P مجموعه کاملی از محصولات اندازه گیری شما با سطوح مختلف عملکرد ، ظرفیت بار متفاوت و انواع مواد هستند. از الزامات بهداشتی گرفته تا صنایع سنگین در شرایط سخت ، SITRANS P ابزار مناسب برای هر کاربرد را دارد.

ترانسمیتر فشار زیمنس

SITRANS P DS III