سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر زیمنس وسیله‌ای الکتریکی برای راه‌اندازی و توقف امن موتور الکتریکی است. این تجهیز، از موتور در برابر ولتاژ کم و زیاد محافظت می‌کند. در صنایع مختلف برای راه‌اندازی و متوقف کردن مطمئن موتور، به استارتر موتور نیاز است. سافت استارتر برای عملکرد ایمن موتور القایی بسیار ضروری است.

استارترهای نرم برای موتورها معمولاً در کاربردهای صنعتی که بار اینرسی بالایی دارند و به جریان زیاد نیاز دارند ، استفاده می شوند.