زیمنس Standard CPUs سری S7-300

plc زیمنس S7-300

CPU زیمنس سری S7-300

بررسی اجمالی

  • 7 standard CPUs (CPU 312, CPU 314, CPU 315-2 DP, CPU 315-2 PN/DP , CPU 317-2 DP, CPU 317-2 PN/DP, CPU 319-3 PN/DP)
  • 7 CPUs also available for an extended ambient temperature range of –25 °C to +60 °C
  • Graded performance spectrum for a wide range of different applications

کاربرد

CPU های استاندارد زیر موجود است:

CPU 312 برای برنامه های کوچک

CPU 314 برای برنامه های با نیازهای اضافی در محدوده برنامه و سرعت پردازش دستورالعمل

CPU 315-2 DP برای برنامه های با نیاز متوسط ​​تا زیاد در دامنه برنامه و پیکربندی توزیع شده با استفاده از PROFIBUS DP

CPU 315-2 PN / DP برای برنامه های با نیاز متوسط ​​تا زیاد در دامنه برنامه و پیکربندی توزیع شده با استفاده از PROFIBUS DP و PROFINET IO. این را می توان به عنوان هوش توزیع شده در کامپوننت مبتنی بر اتوماسیون (CBA) در PROFINET پیاده سازی کرد

CPU 317-2 DP برای برنامه های با نیازهای زیاد در دامنه برنامه و پیکربندی توزیع شده با استفاده از PROFIBUS DP

CPU 317-2 PN / DP برای برنامه های با نیازهای زیاد در دامنه برنامه و پیکربندی توزیع شده با استفاده از PROFIBUS DP و PROFINET IO. این را می توان به عنوان هوش توزیع شده در کامپوننت مبتنی بر اتوماسیون (CBA) در PROFINET پیاده سازی کرد

CPU 319-3 PN / DP برای برنامه هایی که نیازهای بسیار بالایی در دامنه برنامه و شبکه و همچنین تنظیمات توزیع شده با استفاده از PROFIBUS DP و PROFINET IO دارند. این را می توان به عنوان هوش توزیع شده در کامپوننت مبتنی بر اتوماسیون (CBA) در PROFINET پیاده سازی کرد

s7-300 6ES7312-1AE14-0AB0

6ES7312-1AE14-0AB0

6ES7314-1AG14-0AB0

s7-300 6ES7315-2AH14-0AB0

6ES7315-2AH14-0AB0

s7-300 6ES7315-2EH14-0AB0

6ES7315-2EH14-0AB0

s7-300 6ES7317-2AK14-0AB0

6ES7317-2AK14-0AB0

s7-300 6ES7317-2EK14-0AB0

6ES7317-2EK14-0AB0

s7-300 6ES7318-3EL01-0AB0

6ES7318-3EL01-0AB0

S7-300 standard CPUs

SIPLUS S7-300 standard CPUs