تجهیزات ضد انفجار برند اشتال (STAHL)

تجهیزات ضد انفجار برند اشتال (STAHL)

توضیحات اجمالی در رابطه با تجهیزات ضد انفجار برند اشتال (STAHL)

سوکت پلاگ

جعبه تقسیم

کنترل استیشن

کنترل استیشن

لامپ آویز

لامپ آویز

مهتابی سقفی

مهتابی سقفی

کالکشن باکس

کالکشن باکس

سلکتور سوئیچ

کلید بریکر