شرکت تامین صنعت رامان نماینده شرکت زیمنس و تامین کننده محصولات این کمپانی می باشد، جهت استعلام قیمت، مشاوره و خرید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. برای برقراری ارتباط با ما می توانید به صورت آنلاین از طریق واتساپ – تلگرام – روبیکا – ایتا ( 09389063090 ) و یا با شماره های 66171282-021 ، 66171362-021 ، 66171488-021 تماس حاصل نمایید.

 

محصولات شرکت ما

6ES7405-0KA02-0AA06ES7971-0BA003VL4740-1EJ46-0AA06EP1436-3BA003VL1702-1DD33-0AA0
6ES7492-1AL00-1AB06ES7422-1BL00-0AA06ES7852-0CC07-0YE56ES7852-0CC07-0YA56DD1607-0AA2
6ES7422-7BL00-0AB06ES7422-1HH00-0AA06ES7422-1FH00-0AA06ES7422-1BH11-0AA06AG1422-1BL00-2AA0
6AG1421-1BL01-2AA06ES7421-1FH20-0AA06ES7421-1EL00-0AA06ES7421-1BL01-0AA07MH4950-2AA01
7MH4950-1AA017MH4900-3AA017MH4900-2AA017ME4120-2DH20-0EA06ES7355-2SH00-0AE0
6ES7355-2CH00-0AE06ES7355-1VH10-0AE06ES7355-0VH10-0AE06ES7352-5AH11-0AE06ES7352-5AH01-0AE0
6ES7351-1AH02-0AE06ES7350-2AH01-0AE06ES7350-1AH03-0AE06ES7338-4BC01-0AB06ES7174-0AA10-0AA0
6AG1321-7RD00-4AB06ES7322-5SD00-0AB06ES7322-5RD00-0AB06AG1331-7RD00-2AB06AG1331-7SF00-4AB0
6ES7332-5RD00-0AB06ES7331-7SF00-0AB06ES7331-7RD00-0AB06ES7321-7RD00-0AB06ES7336-4GE00-0AB0
6ES7326-2BF41-0AB06ES7326-2BF10-0AB06ES7326-1RF01-0AB06ES7195-7KF00-0XA06ES7326-1BK02-0AB0
6ES7318-3EL01-0AB06ES7327-1BH00-0AB06ES7323-1BL00-0AA06ES7323-1BH01-0AA06ES7322-8BF00-0AB0
6ES7322-5HF00-0AB06ES7322-5GH00-0AB06ES7322-5FF00-0AB06ES7322-1HH01-0AA06ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-1HF01-0AA06ES7322-1FL00-0AA06ES7322-1FH00-0AA06ES7322-1FF01-0AA06ES7322-1CF00-0AA0
6ES7322-1BP50-0AA06ES7322-1BP00-0AA06ES7322-1BH10-0AA06ES7322-1BH01-0AA06ES7322-1BF01-0AA0
6ES7321-7BH01-0AB06AG1307-1KA02-7AA06AG1307-1EA01-7AA06AG1305-1BA80-2AA06ES7307-1EA80-0AA0
6ES7307-1BA01-0AA06ES7305-1BA80-0AA06ES7321-1FH00-0AA06ES7321-1FF10-0AA06ES7321-1FF01-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA06ES7321-1CH20-0AA06ES7321-1CH00-0AA06ES7321-1BP00-0AA06ES7321-1BH50-0AA0
6ES7321-1BH10-0AA06ES7321-1BH02-0AA06DR5110-0NM00-0AA06ES7321-1BL00-0AA0XAWG178EX
CEAG GHG 411مهتابی ضد انفجار CEAGHAWKE PL513چراغ ضد انفجار CEAGکنترل استیشن سیگ
8527/2-703-70016ES7492-1AL00-0AA06ES7431-7KF00-6AA06ES7417-5HT06-0AB06ES7416-5HS06-0AB0
6ES7414-5HM06-0AB06ES7412-5HK06-0AB06ES7400-0HR54-4AB06ES7400-0HR53-4AB06ES7400-0HR52-4AB0
6ES7400-0HR51-4AB06ES7400-0HR04-4AB06ES7400-0HR03-4AB06ES7400-0HR02-4AB06ES7400-0HR01-4AB0
6ES7416-3FS07-0AB06ES7416-2FP07-0AB06ES7414-3FM07-0AB06ES7432-1HF00-0AB06AG1431-0HH00-4AB0
6ES7431-7KF10-0AB06ES7431-7KF00-0AB06ES7431-1KF20-0AB06ES7431-1KF10-0AB06ES7431-1KF00-0AB0
6ES7431-0HH00-0AB06GK7443-1GX30-0XE06GK7443-1EX30-0XE06GK7443-5DX05-0XE06ES7441-2AA05-0AE0
6ES7441-1AA05-0AE06ES7440-1CS00-0YE06ES7852-0CC06-0YE56ES7852-0CC06-0YA56ES7852-0CC05-0YE5
6ES7852-0CC05-0YA56ES7852-0CC04-0YE56ES7852-0CC04-0YA56ES7852-0CC03-0YE56ES7852-0CC03-0YA5
6ES7852-0CC01-0YL56ES7455-1VS00-0AE06ES7455-0VS00-0AE06ES7453-3AH00-0AE06ES7452-1AH00-0AE0
6ES7451-3AL00-0AE06ES7450-1AP01-0AE06ES7421-7BH01-0AB06ES7421-7DH00-0AB06AG1964-2AA04-7AB0
6ES7964-2AA04-0AB06ES7417-4XT07-0AB06ES7416-3XS07-0AB06ES7416-3ES07-0AB06ES7416-2XP07-0AB0
6ES7414-3XM07-0AB06ES7414-3EM07-0AB06ES7414-2XL07-0AB06ES7412-2XK07-0AB06ES7412-2EK07-0AB0
6ES7412-1XJ07-0AB0روتاری3TF6944-0CM73TF6844-0CM73RT1075-6AP36
3RT1066-6AP363RT2325-1AP003RT2317-1AP003RT2316-1AP006AG1334-0KE00-7AB0
6AG1332-7ND02-4AB06AG1332-5HF00-2AB06AG1332-5HD01-7AB06AG1332-5HB01-2AB06AG1331-7PF11-4AB0
6AG1331-7PF01-4AB06AG1331-7NF10-2AB06AG1331-7NF00-2AB06AG1331-7KF02-2AB06AG1331-7KB02-2AB0
6AG1331-1KF02-7AB06ES7334-0KE00-0AB06ES7334-0CE01-0AA06ES7332-7ND02-0AB06ES7332-5HF00-0AB0
6ES7332-5HD01-0AB06ES7332-5HB01-0AB06ES7331-7PF11-0AB06ES7331-7PF01-0AB06ES7331-7PE10-0AB0
6ES7331-7NF10-0AB06ES7331-7NF00-0AB06ES7331-7KF02-0AB06ES7331-7KB02-0AB06ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-1KF02-0AB06ES7370-0AA01-0AA06ES7374-2XH01-0AA06ES7921-3AH20-1AA06AG1370-0AA01-7AA0
6ES7921-3AH00-1AA06ES7922-3BF00-5AC06ES7922-3BF00-5AB06ES7922-3BF00-0UC06ES7922-3BF00-0UB0
6ES7922-3BF00-0AG0GHG5217306R0001GHG5114506R0001GHG5117506R0001GHG5127407R0001
GHG5124407R0001GHG5157506R0001GHG5147406R0001GHG5114306R0001GHG5117306R0001
6ES7922-3BF00-0AF06ES7922-3BF00-0AC06ES7922-3BF00-0AB06ES7922-3BD20-5AC06ES7922-3BD20-5AB0