اتوماسیون صنعتی

Industrial Automation

در این صفحه تمامی محصولات مربوط به اتوماسیون صنعتی را مشاهده میکنید

با انتخاب هریک از برندهای مورد نظر خود میتوانید محصولات آن بخش را مشاهده نمایید

سافت استارتر

(Soft Starter)

درایو

درایو

(ِDrive)

زیمنس

(S7-1200)

siemens S7-400

زیمنس

(S7-400)

siemens S7-300

زیمنس (S7-300)